رفتن به محتوای اصلی
x

 

این سمینار از تاریخ  12 لغایت  13 آذرماه سال جاري برابر با  2 لغایت  3 دسامبر  2020 توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاري سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار خواهد گردید.
به پیوست پوستر مربوطه ارسال شده است و  همچنین پایگاه الکترونیکی جهت کسب اطلاعات تکمیلی به شرح ذیل اعلام می گردد.


Whc2020.sums.ac.ir