رفتن به محتوای اصلی
x

پروژه های تحقیقاتی

پروژه مشترك با صنعت

 

    پروژه‌هاي مشترك بين مركز تحقيقات و صنعت:
  • طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسي و ارائه راهكارهاي اجرائي كاهش حجم لجن مازاد بيولوژيكي در تصفيه خانه هاي فاضلاب: مطالعه موردي تصفيه خانه شمال» با عقد قرارداد بين مركز تحقيقات محيط زيست و شركت آب و فاضلاب استان اصفهان (آغاز طرح: ۱۳۹۲- در دست انجام)؛
  • طرح مشترك ارتباط دانشگاه و صنعت با عنوان «امكان سنجي استفاده ازلجن تصفيه خانه فاضلاب شهرك هاي صنعتي اصفهان» با عقد قرارداد بين مركز تحقيقات محيط زيست و شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان (آغاز طرح: ۱۳۹۰- در دست انجام)؛
  • طرح تحقيقاتي با عنوان «مطالعات كيفيت آب خام ورودي تصفيه خانه بزرگ آب اصفهان-۱۴۲۰» با عقد قرارداد بين معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه و شركت آب منطقه اي اصفهان(آغاز طرح: ۱۳۹۱- در دست انجام)؛
  • نظارت بر «طرح مديريت و ساماندهي پسماندهاي صنعتي بيش از ۳۰ واحد صنعتي كوچك و بزرگ مستقر در استان» در قالب ۲ تفاهم نامه با سازمان حفاظت محيط زيست اصفهان (در دست اجرا-۱۳۹۱)؛
  • طرح تحقيقاتي با عنوان «مطالعات تجزيه پذيري روغن حاوي PCBs در ترانسفورماتورهاي برق كارخانه ذوب آهن اصفهان به روش ASBBR و SBBR »؛ طرح ارتباط دانشگاه و صنعت، بين شركت سهامي ذوب آهن اصفهان و معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (اجرا شده-  ۱۳۸۵تا ۱۳۸۹)؛
  • «طرح پايش پساب تصفيه خانه هاي شمال، جنوب، و شاهين شهر در سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷»، با عقد قرارداد بين معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه و شركت آب منطقه اي اصفهان(انجام شده- ۱۳۸۷-۱۳۸۴)؛
  • طرح تحقيقاتي با عنوان «ارزيابي آسيب پذيري آب هاي زيرزميني منطقه لنجان سفلي  ناشي از اثر مواد شيميايي كشاورزي شامل آفت كش ها، كل كربن آلي و نيترات به روش سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مقياس پايلوت»، طرح مشترك بين شركت آب منطقه اي اصفهان و معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (۸۹-۱۳۸۷)؛
  • طرح تحقيقاتي با عنوان «بررسي كارايي روش تلفيقي فيلتراسيون، جلادهي و اشعه ماوراء بنفش (UV)درگندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقياس پايلوت»، طرح مشترك بين شركت آب و فاضلاب استان اصفهان و معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با نظارت استانداري محترم اصفهان (۸۹-۱۳۸۸)؛