رفتن به محتوای اصلی
x

اولويت‌هاي پژوهشي و گرایش های پژوهشی

.

گرایش پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست:

تحقیق به منظور درک میزان مواجهه جامعه با آلاینده های زیست محیطی برای بهبود شرایط زندگی سالم تر و مطالعه روش های پایش، کنترل و کاهش  آلاینده ها در محیط زیست

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست:

 1. تعيين مقدار و بررسي روش‌هاي حذف آلاينده‌هاي اولويت‌دار(priority pollutants) با اثرات سرطان‌زايي، ناهنجاري‌زايي و جهش‌زايي در محيط زيست(آب، هوا، خاك، فاضلاب‌هاي شهري و صنعتي)؛
 2. بررسي روش‌هاي بهبود مديريت كيفيت منابع آب از نظر حفاظت حوزه‌هاي آبريز به منظور جلوگيري از ورود آلاينده‌هاي طبيعي، شهري، صنعتي، كشاورزي، دامي و... به منابع آب و كاهش هزينه‌هاي تصفيه در تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب؛
 3. بررسي روش‌هاي ارتقاي واحدهاي فرايندي تصفيه‌خانه‌هاي آب و روش‌هاي بهره‌برداري از آنها با تاكيد برحذف تركيبات جانبي كلرزني(THMs)، تركيبات جانبي ازن‌زني (برومات‌ها)، حذف تركيبات آلي طبيعي(NOMs) از آب و نيز حذف آلاينده‌هاي خاص؛
 4. تلاش در جهت ورود به تحقيقات در زمينه كاربرد nanotechnologyدر تصفيه آب، فاضلاب و هوا؛
 5. تلاش در جهت ورود به تحقيقات در زمينه كاربرد GISدر تصفيه آب، فاضلاب و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست؛
 6. كاربرد روش‌هاي سلولی- مولكولي در مهندسي بهداشت محيط؛
 7. بازيابي بيولوژيكي مواد آلي پايدار(Bioremediation)؛
 8. بررسي راندمان سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب و ارائه راهكار در جهت افزايش ظرفيت و بالابردن راندمان اين سيستم‌ها؛
 9. بررسي جنبه‌هاي بهداشت عمومي آلاينده‌هاي موجود در آب و هوا در جامعة در معرض؛
 10. بررسي راه‌هاي كاهش آلودگي هواي شهر اصفهان؛
 11. بررسي آلودگي صدا در محيط‌هاي شهري و نيز بزرگراه‌هاي شهر و ارائه راهكار در جهت كاهش صدا؛
 12. راه‌اندازي روش‌هاي جديد تعيين آلاينده‌هاي سمي هوا، خاك، آب و ....
 13. بررسي اثر آلودگي آب زاينده‌رود(پائين دست رودخانه) بر خاك و محصولات كشاورزي؛
 14. بررسي كيفيت آب‌هاي زيرزميني مناطق صنعتي؛
 15. کنترل ناقلین؛
 16. اقدامات بهداشت محیطی در شرایط اضطراری؛