رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های آموزشی . بهمن و اسفند 1399

نوع برنامه

عنوان برنامه

مدرس / برگزار کننده

توضیحات

کارگاه های

 توانمند سازی

 

کارگاه یک روزه SPSS پیشرفته

دکتر طاهری

 

کارگاه آشنایی با کشت سلول

دکتر شرفی

 

Scientific writing

دکترطاهری- دکتر نافذ

 

کارگاه یک روزه  Design of Expert

دکتر محمدی

 

کارگاه یک روزه  اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

دکتر ابراهیم پور

 

کارگاه آشنایی با پسماندهای خطرناک ویژه و صنعتی

دکتر نافذ

 

کارگاه دو روزه  برآورد بار بیماری های ناشی از آلودگی هوا (نرم افزار های Screen view  و Air Q+)

دکتر فاتحی زاده

 

کارگاه یک روزه End note

دکتر شرفی

 

کارگاه یک روزه GIS

دکتر ابراهیمی

 

آشنایی با نرم افزار پیشرفته بهداشت محیط

Land Gem

دکتر محمدی - دکترنافذ

 

روش های استاندارد نمونه برداری از هوا

دکتر فرخ زاده

 

استفاده از بیوتکنولوژی در حذف آلاینده های محیطی

دکتر نافذ