رفتن به محتوای اصلی
x

اولويت‌هاي پژوهشي و گرایش های پژوهشی

.

گرایش پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست:

تحقیق به منظور درک میزان مواجهه جامعه با آلاینده های زیست محیطی برای بهبود شرایط زندگی سالم تر و مطالعه روش های پایش، کنترل و کاهش  آلاینده ها در محیط زیست

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست:

 

 1. تعیین مقدار و بررسی روش های حذف آلاینده های اولویت دار ( priority pollutants) با اثرات سرطان زایی، ناهنجاری زایی و جهش زایی در محیط زیست (آب، هوا، خاک، فاضلاب های شهری و صنعتی)
 2. بررسی روش های بهبود مدیریت کیفیت منابع آب از نظر حفاظت حوزه های آبریز به منظور جلوگیری از ورود آلاینده های طبیعی، شهری، صنعتی، کشاورزی، دامی و به منابع آب و کاهش هزینه های تصفیه در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 3. بررسی روش های ارتقای واحدهای فرایندی تصفیه خانه های آب و روش های بهره برداری از آنها با تاکید بر حذف ترکیبات جانبی کلرزنی(THMs)، ترکیبات جانبی ازن ژنی (برومات ها)، حذف ترکیبات آلی طبیعی (NOMs) از آب و نیز حذف آلاینده های خاص
 4. تلاش در جهت ورود به تحقیقات در زمینه کاربرد nanotechnologyدر تصفیه آب، فاضلاب و هوا
 5.  تلاش در جهت ورود به تحقیقات در زمینه کاربرد GIS در تصفیه آب، فاضلاب و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
 6. کاربرد روش های سلولی مولکولی در مهندسی بهداشت محیط 
 7. بازیابی بیولوژیکی مواد آلی پایدار(Bioremediation)
 8.  بررسی راندمان سیستم های تصفیه فاضلاب و ارائه راهکار در جهت افزایش ظرفیت و بالابردن راندمان این سیستم ها
 9. بررسی جنبه های بهداشت عمومی آلاینده های موجود در آب و هوا در جامعه در معرض
 10.  بررسی راه های کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان
 11. . بررسی آلودگی صدا در محیطهای شهری و نیز بزرگراه های شهر و ارائه راهکار در جهت کاهش صدا
 12. راه اندازی روش های جدید تعیین آلاینده های سمی هوا، خاک، آب و ..
 13. بررسی اثر آلودگی آب زاینده رود(پائین دست رودخانه) بر خاک و محصولات کشاورزی
 14. بررسی کیفیت آب های زیر زمینی مناطق صنعتی
 15. . کنترل ناقلین
 16. کنترل آلاینده های نوری
 17. بررسی غلظت میکروپلاستیک ها در محیط های مختلف

فایل اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات محیط  زیست