رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پروپوزال خانم آسیه حیدری دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات محیط زیست

جلسه دفاع سرکار خانم آسیه حیدری دانشجوی مقطع دکترای تخصصی پژوهشی رشته اپیدمیولوژی به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدرضا مراثی با عنوان " بررسی ارتباط حشره کش های پایرتروئید در دوره پره ناتال با هایپوتیروئیدیسم مادرزادی و شاخص های آنتروپومتری بدو تولد در استان اصفهان طی سال های ۱۳۹۲-۱۴۰۲"  روز دوشنبه مورخ 1401/7/25 ساعت 10 صبح در دفتر شورای گروه بهداشت محیط برگزار گردید.