رفتن به محتوای اصلی
x

اختراعات ثبت شده

اختراعات ثبت شده توسط مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، تحت عناوين زير مي‌باشد:

  • سیستم گندزدایی آب به روش ترکیبی ازن - کلر با تولید عوامل گندزدایی در زمان مصرف
  • ستون نانو ذرات مگنتیک – 1393
  • ست آنتروپومتری – 1393
  • نمونه بردار قابل برنامه ریزی نمونه های میکروبی و شیمیایی آب و فاضلاب – 1394
  • بیوگاز متر – 1394
  • دستگاه اندازه گیری جذب و افت انتقال صوت توسط لوله امپدانس – 1395