رفتن به محتوای اصلی
x

کتاب

کتب تالیفی

 • مشارکت در تالیف کتب بین المللی

  b

  b

  b

  b

 

 • تاليف یک فصل از کتاب جامع بهداشت عمومی كشور

1

 • تدوین راهنمای نظارت بر سامانه تأمین آب شرب کشور ( با نظارت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت)
 •  

9

 

کتب ترجمه شده

1

2

1

1

1

5