previous next

كودكان

آموزش و فرهنگ محيط زيست براي كودكان

tunza

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) مجلاتي با عنوان TUNZAدر ارتباط با موضوعات مختلف زيست محيطي وي‍ژه، براي آموزش و فرهنگ‌سازي بين كودكان

آلودگي هوا و كودكان

آلودگي هوا و كودكان

آلودگي هوا آثار متعددي بر روي سلامت كودكان دارد و كودكاناز جمله آسيب‌پذيرترين گروه‌ها هستند. مقاله‌ي حاضر، به مواردي از جمله؛

اشتراک در كودكان

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.