previous next

پساب

پسماندها

پسماندها

در زندگي روزمره بشر، زائدات مختلفي توليد مي‌شود كه مي‌توان آن را به دو دستة كلي پسماند و پساب تقسيم كرد.

اشتراک در پساب

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.