previous next

همکاری مرکز تحقیقات محیط زیست با كميته محيط زيست، منابع طبيعي و تغييرات اقليمي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان

اتاق بازرگاني صنايع و معادن اصفهان

مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری خود را با كميته محيط زيست، منابع طبيعي و تغييرات اقليمي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان آغاز نمود وبرخی اعضای مرکز تحقیقات محیط زیست به عضویت کمیته مذکور در آمدند.
در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۵ جلسه با عنوان "بررسي طرح خود اظهاري مراكز توليدي صنعتي استان اصفهان پيرامون آلاينده هاي زيست محيطی" در محل دبيرخانه مشترك كميسيونها و تشكلهاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان با سخنرانی جناب آقای دکتر محمدمهدی امین ریاست مرکز تحقیقات محیط زیست برگزار گردید و پیرامون فعالیت های انجام شده، مسائل و مشکلات محیط زیستی استان وچگونگی همکاری های بین بخشی بحث شد.
 

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.