previous next

نمایه شدن مجله International Journal of Environmental Health Engineering در پایگاه اطلاعاتی Scopus

مجله International Journal of Environmental Health Engineering به سردبيري جناب آقای دكتر محمد مهدی امين و با کسب معیارهای علمی و اجرایی لازم، در پایگاه اطلاعاتی Scopus نمايه شد.

این مجله از جمله مجلات انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد که فعالیت خود را در سال ۲۰۱۲ در حوزه مهندسی بهداشت محیط در دانشکده بهداشت آغاز نموده است.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.