previous next

معرفي مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مركز تحقيقات محيط زيست

مركز تحقيقات محيط زيست، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از سال۱۳۸۸ با برخورداري از نيروهاي متخصص، اعضاي هيئت علمي، دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكترا، و با داشتن فضاي فيزيكي و امكانات وتجهيزات مناسب تاسيس گرديد. اين مركز به عنوان بازوي علمي وفني دانشگاه درحل مسائل زيست محيـطي استان اصفهان، به عنوان دومين قطب صنعتي كشور و در برگيرنده برخي از صنايع بنيادي وسومين استان به لحاظ جمعيتي، براي تصميم سازي و سياست گذاري در مسائل بهداشت محيط و زيست محيطي مرجعيت داشته و به عنوان يك قطب معتبر علمي- پژوهشي با ساير مراكزمشابه داخلي و خارجي و سازمان هاي اجرايي و صنايع همكاري مشترك دارد.
موافقت اصولي مركز به شماره ۱۶/۸۹۸۱۲آ در تاريخ ۱۳۸۹/۳/۱۰و موافقت قطعي مركز به شماره ۵۰۰/۱۱۸۲د درتاريخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ توسط وزرات بهداشت، درمان و

 آموزش پزشكي صادر شده است.

در سال ۱۳۹۴ با همکاری سه مرکز تحقیقات محیط زیست ، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و مرکز تحقیقات بیماریهای ارثی کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشکیل گردید. رسالت و مأموريت اصلي این پژوهشکده شناخت مکانیسم های بروز بیماری های غیرواگیر است که نقش عوامل محیطی در ایجاد این دسته از بیماری ها بسیار چشمگیر می باشد. امید است بتوان با بهره مندی از متخصصان رشته بهداشت محیط،  محیط زیست و نیز رشته ژنتیک از ایجاد بیماری در کودکان جلوگیری نمود و به این شکل بار بیماری های غیرواگیر در جامعه را کاهش داد.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.