previous next

معرفي مركز تحقيقات محيط زيست

مركز تحقيقات محيط زيست

مرکز تحقیقات محیط زیست، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۸۸ با برخورداری از نیروهای متخصص، اعضای هیئت علمی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، و با داشتن فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات مناسب تاسیس گردید. این مرکز به عنوان بازوی علمی و فنی دانشگاه در حل مسایل زیست محیطی استان اصفهان، به عنوان دومین قطب صنعتی کشور و در برگیرنده برخی صنایع بنیادی و سومین استان به لحاظ جمعیتی، برای تصمیم سازی و سیاست گذاری در مسایل بهداشت محیط، زیست محیطی مرجعیت داشته و به عنوان یک قطب معتبر علمی- پژوهشی با سایر مراکز مشابه داخلی و خارجی و سازمان های اجرایی و صنایع همکاری مشترک دارد.

موافقت اصولی مرکز به شماره ۱۶/۸۹۸۱۲آ در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ و موافقت قطعی مرکز به شماره ۵۰۰/۱۱۸۲ در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۵ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.

در سال ۱۳۹۴ با همکاری سه مرکز تحقیقات محیط زیست ، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و مرکز تحقیقات بیماریهای ارثی کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشکیل گردید. رسالت و مأموريت اصلي این پژوهشکده شناخت مکانیسم های بروز بیماری های غیرواگیر است که نقش عوامل محیطی در ایجاد این دسته از بیماری ها بسیار چشمگیر می باشد. امید است بتوان با بهره مندی از متخصصان رشته بهداشت محیط،  محیط زیست و نیز رشته ژنتیک از ایجاد بیماری در کودکان جلوگیری نمود و به این شکل بار بیماری های غیرواگیر در جامعه را کاهش داد.

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.