previous next

معاون پژوهشی مرکز

افشین ابراهیمی

 

استاد مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شماره تماس:

۳۱۳۷۹۲۳۲۸۰+

آدرس ایمیل:

a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.