previous next

رییس مرکز تحقیقات محیط زیست

محمدمهدی امین

استاد مهندسی بهداشت محیط

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات محیط زیست، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیرواگیر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شماره تماس:

۳۱۳۷۹۲۳۲۷۶+

آدرس ایمیل:

mohammadmehdia@gmail.com

amin@hlth.mui.ac.ir

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.