previous next

راهنمای نظارت بر سامانه‌هاي تأمين آب آشاميدني

آب آشاميدني

اولين راهنماي نظارت بر سامانه‌هاي تأمين آب آشاميدني طي همكاري مشتركي بين پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزكشي اصفهان، تدوين و جهت استفاده عموم منتشر گرديده است.

كلمات كليدي: 

فايل‌هاي ضميمه: 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.