previous next

دكتر افشين ابراهيمي

درجه علمي: 

استاديار

نام: 

افشين

نام خانوادگی: 

ابراهيمي

تلفن: 

۰۳۱۳۷۹۲۲۶۹۲

آدرس ايميل: 

a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.