previous next

تجهيزات آزمايشگاه آناليز دستگاهي

 • دستگاه گازكروماتوگرافي گازي
  • ساخت شركت Agilent داراي دتكتور FID مدل A7890 و MS مدل C5975
  • داراي Head Space (HS) - CTCPAL-CompiPAL
  • مجهز به Purge & Trap مدل ۱۴-۹۸۰-۲۰۰
  • قابل استفاده در اندازه‌گيري تركيبات آلي كم مقدار در نمونه هاي محيطي
   مانند بنزن، تولوئن، اتيل‌بنزن و زايلن (BTEX)، فنل، هيدروكربن هاي آروماتيك
   حلقوي (PAHs)، افزودني هاي بنزين (MTBE)، سموم آفت كش، تركيبات جانبي كلرزني
   آب (THMs)، تركيبات آلي الويت‌دار(POPs)، و ...


دستگاه كروماتوگرافي گازي

 • دستگاه Rotary Evaporator
  • جهت تغليظ نمونه ها

 • rotary evaporator

 • دستگاه جذب اتمي  (Atomic Absorption)
  • ويژه اندازه گيري فلزات سنگين

 • دستگاه جذب اتمي

 • دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا (HPLC)
  • قابل استفاده درآناليز آلاينده هاي كم مقدار در نمونه هاي آبي

 • دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا


  دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.