previous next

اعضاء پژوهشی مركز تحقيقات به ترتیب حروف الفبا

 

نام و نام‌خانوادگي سمت   تلفن
دکتر کریم ابراهیم پور رئيس مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۳۲۲۶
دكتر افشين ابراهيمي عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۳۲۸۰
دكتر محمدمهدي امين
عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
  ۳۷۹۲۳۲۷۶
دكتر بي‍‍ژن بينا
عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست
 
  ۳۷۹۲۳۲۷۵
دكتر حميدرضا پورزماني
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
   
  ۳۶۶۸۳۲۸۱
دكتر يعقوب حاجي زاده
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
   
  ۳۷۹۲۳۲۷۹
دکتر انسیه طاهری
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
   
  ۳۷۹۲۳۲۹۶
دکتر علی فاتحی زاده
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
   
  ۳۷۹۲۳۲۷۷
دكتر محمدرضا مرآثي
عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
   ۳۷۹۲۳۲۰۰
دكتر حسين موحديان عطار
عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
  ۳۷۹۲۳۲۸۴
دکتر امیرحسین نافذ عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۳۳۴۷
دكتر مهناز نيك آيين
عضو هيئت مؤسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات محيط زيست  
  ۳۷۹۲۳۲۷۸
       

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.