previous next

اعضاء پژوهشی مركز تحقيقات

اعضاء مركز تحقيقات

 

نام و نام‌خانوادگي سمت   تلفن
دكتر محمدمهدي امين رئيس مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۶۸۶
دكتر بي‍‍ژن بينا عضو هيئت مؤسس مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۶۷۷
دكتر مهناز نيك آيين عضو هيئت مؤسس مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۶۶۰
دكتر حسين موحديان عطار عضو هيئت مؤسس مركز تحقيقات محيط زيست    
دكتر محمدرضا مرآثي عضو هيئت مؤسس مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۷۷۳
دكتر افشين ابراهيمي عضو هيئت علمي مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۶۹۲
دكتر يعقوب حاجي زاده عضو هيئت علمي مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۶۶۴
دكتر حميدرضا پورزماني عضو هيئت علمي مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۶۶۸۲۵۰۹
دکتر پريناز پورصفا كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۶۹۵
مهندس مرضيه وحيد دستجردي عضو مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۷۳۱
دکتر علی فاتحی زاده عضو هيئت علمي مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۳۲۷۷
دکتر انسیه طاهری عضو هيئت علمي مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۳۲۹۶
دکتر بهاره شوشتری یگانه عضو مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۳۲۳۲
دکتر سیده مریم شرفی عضو مركز تحقيقات محيط زيست    
خانم فروزان همامي كارشناس مسئول امور پژوهشی   ۳۷۹۲۲۶۹۵
مهندس حسين فرخ زاده عضو مركز تحقيقات محيط زيست   ۳۷۹۲۲۷۶۵
       
       
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.