previous next

ارزيابي زيست‌محيطي پروژه‌هاي صنعتي و عمراني

ارزيابي
  • مطالعات «ارزيابي زيست‌محيطي شهرك صنعتي رنگسازان در استان اصفهان»، طرح مشترك معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و شركت شهرك‌هاي صنعتي اصفهان (انجام شده: ۸۶-۱۳۸۵)؛
  • مطالعات «ارزيابي زيست محيطي شهرك صنعتي كوهپايه، به روش ماتريس و GIS در استان اصفهان»، طرح مشترك معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و شركت شهرك‌هاي صنعتي اصفهان(انجام شده: ۸۶-۱۳۸۵)؛
  • مشاركت در طرح «ارزيابي زيست محيطي واحدهاي كوچك كوره بلند و كك‌سازي در صنايع ذوب آهن در سطح كشور» (همكاري با مهندسين مشاور بين المنللي فولاد تكنيك اصفهان) (انجام شده: ۱۳۸۰-۱۳۷۸)؛
  • مشاركت در پروژه «ارزيابي زيست محيطي شهرك صنعتي ايوانكي در استان سمنان» (۱۳۷۹-۱۳۷۸)؛
  •  

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.