previous next

اخبار

تدوین یک فصل از یک کتاب بین المللی با همکاری اعضای مرکز تحقیقات محیط زیست

کتاب ADVANCED OXIDATION PROCESSES FOR WASTEWATER TREATMENT از جمله انتشارات Elsevier می باشد و فصل هشتم این کتاب تحت عنوان Microwave/Hydrogen Peroxide Processes با همکاری جناب آقای دکتر م

آزمایشگاه معتمدمحیط زیست

مجموعه آزمایشگاه های معتمد محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد.

آزمایشگاه معتمدمحیط زیست

مجموعه آزمایشگاه های معتمد محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد.

برگزیده شدن یکی از اختراعات اعضای مرکز تحقیقات از طرف بنیاد ملی نخبگان به عنوان اختراع سطح سه

برگزیده شدن اختراع ثبت شده آقای دکتر محمد مهدی امین، دکتر محمد قاسیمان، دکتر علی فاتحی زاده و دکتر انسیه طاهری تحت عنوان "بیوگازمتر" به شماره ثبت ۸۸۱۳۶  از طرف بنیاد ملی نخبگان به عنوان اختراع سطح

پایش زیستی آلاینده های زیست محیطی

مواد شیمیایی در  محیط اطراف ما وجود دارند و این مهم نیست که ما کجا زندگی می کنیم، ما با مواد آلاینده محیط زیست محاصره شده ایم.

استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها

استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها (ISO/IES-17025) در مجموعه آزمایشگاه‌های مرکز تحقیقات محیط زیست و صدور گواهی مربوطه توسط سازمان ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)

۴ مورد ثبت اختراع جدید توسط مرکز تحقیقات محیط زیست

۴ مورد اختراع جدید توسط مرکز تحقیقات محیط زیست ثبت گرديد.

همکاری مرکز تحقیقات محیط زیست با كميته محيط زيست، منابع طبيعي و تغييرات اقليمي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان

اتاق بازرگاني صنايع و معادن اصفهان

مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری خود را با كميته محيط زيست، منابع طبيعي و تغييرات اقليمي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان آغاز نمود وبرخی اعضای مرکز تحقیقات محیط زیست به عضویت کمیته مذکور در آمدند.

برگزاري كارگاه يك روزه «شناسايي و تعيين مقدار آلاينده هاي زيست محيطي به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي»

شناسايي و تعيين مقدار آلاينده هاي زيست محيطي به روش كروماتوگرافي گازي- طيف سنجي جرمي

مركز تحقيقات محيط زيست پژوهشكده پيشگيري اوليه از بيماري‌هاي غيرواگير در روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ اقدام به برگزاري كارگاه يك روزه «شناسايي و تعيين مقدار آلاينده‌هاي زيست محيطي به روش كروماتوگرافي گازي- طيف‌سنجي جرمي (GC-MS)» نمود.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.