previous next

آموزش

راهنمای نظارت بر سامانه‌هاي تأمين آب آشاميدني

آب آشاميدني

اولين راهنماي نظارت بر سامانه‌هاي تأمين آب آشاميدني طي همكاري مشتركي بين پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزكشي اصفهان، تدوين و جهت استفاده عموم منت

مناسبت های زيست‌محيطي

اشتراک در آموزش

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.