previous next

معرفي مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

مركز تحقيقات محيط زيست

مرکز تحقیقات محیط زیست، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال 1388 با برخورداری از نیروهای متخصص، اعضای هیئت علمی، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، و با داشتن فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات مناسب تاسیس گردید. این مرکز به عنوان بازوی علمی و فنی دانشگاه در حل مسایل زیست محیطی استان اصفهان، به عنوان دومین قطب صنعتی کشور و در برگیرنده برخی صنایع بنیادی و سومین استان به لحاظ جمعیتی، برای تصمیم سازی و سیاست گذاری در مسایل بهداشت محیط، زیست محیطی مرجعیت داشته و به عنوان یک قطب معتبر علمی- پژوهشی با سایر مراکز مشابه داخلی و خارجی و سازمان های اجرایی و صنایع همکاری مشترک دارد.

موافقت اصولی مرکز به شماره 16/89812آ در تاریخ 1389/3/10 و موافقت قطعی مرکز به شماره 500/1182 در تاریخ 1392/4/15 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است.

در سال 1394 با همکاری سه مرکز تحقیقات محیط زیست ، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و مرکز تحقیقات بیماریهای ارثی کودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشکیل گردید. رسالت و مأموريت اصلي این پژوهشکده شناخت مکانیسم های بروز بیماری های غیرواگیر است که نقش عوامل محیطی در ایجاد این دسته از بیماری ها بسیار چشمگیر می باشد. امید است بتوان با بهره مندی از متخصصان رشته بهداشت محیط،  محیط زیست و نیز رشته ژنتیک از ایجاد بیماری در کودکان جلوگیری نمود و به این شکل بار بیماری های غیرواگیر در جامعه را کاهش داد.

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.