previous next

آموزش

همسفر ياب

همسفر ياب

استفاده‌ي مشترك از وسيله نقليه شخصي مقوله‌ايست كه به جز اطلاع‌رساني، بايد بسترسازي فرهنگي به كارگيري آن را نيز فراهم كرد و اين نياز به پشتوانه‌ي فردي و جمعي دارد.

نظارت بر سامانه‌هاي تأمين آب آشاميدني

آب آشاميدني

اولين راهنماي نظارت بر سامانه‌هاي تأمين آب آشاميدني طي همكاري مشتركي بين پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزكشي اصفهان، تدوين و جهت استفاده عموم منت

پمفلت آموزشي آلودگي هوا

پمفلت آموزشي آلودگي هوا

اولين پمفلت آموزشي آلودگي هوا با عنوان «چگونه مي‌توانيم به داشتن هواي پاك‌تر كمك كنيم؟» در مركز تحقيقات محيط زيست تدوين و منتشر گرديده است.

آموزش و فرهنگ محيط زيست براي كودكان

tunza

برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) مجلاتي با عنوان TUNZAدر ارتباط با موضوعات مختلف زيست محيطي وي‍ژه، براي آموزش و فرهنگ‌سازي بين كودكان

آلودگي هوا و كودكان

آلودگي هوا و كودكان

آلودگي هوا آثار متعددي بر روي سلامت كودكان دارد و كودكاناز جمله آسيب‌پذيرترين گروه‌ها هستند. مقاله‌ي حاضر، به مواردي از جمله؛

تقويم زيست‌محيطي

تقويم زيست‌محيطي

مديريت اكوسيستم‌ها

Ecosystem management

UNEP در مورد مديريت اكوسيستم‌ها و محيط، مطالبي منتشر كرده كه در فايل‌هاي ضميمه قابل مشاهده مي‌باشد.

عوامل پف دهنده فوم

عوام پف دهنده فوم سازگار با محيط زيست

در اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80، هنگامي كه مشخص شد كلروفلوروكربن‌ها (CFCها)، كه در كنار ساير مواد به عنوان عامل پف‌دهنده در كارخانجات فوم‌سازي به كار مي‌رفتند، به طو

همه چيز در مورد ازن

ازن
ازن و آلودگي هوا:

پسماندها

پسماندها

در زندگي روزمره بشر، زائدات مختلفي توليد مي‌شود كه مي‌توان آن را به دو دستة كلي پسماند و پساب تقسيم كرد.

Pages

Subscribe to آموزش

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.