previous next

دكتر يعقوب حاجي‌زاده

درجه علمي: 

استاديار

نام: 

يعقوب

نام خانوادگی: 

حاجي‌زاده

تلفن: 

۰۳۱۳۷۹۲۲۶۶۴

آدرس ايميل: 

y_hajizadeh@hlth.mui.ac.ir

فايل رزومه: 

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.