previous next

موافقت با تأسیس پژوهشکده تحقیقات پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر

پژوهشکده تحقیقات پیشگیری اولیه از بیماری‌های غیر واگیر

به استناد رأي صادره در دويست و چهل و هشتمين جلسه‌ي شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مورخ ۹۴/۰۶/۱۵ با تأسيس پژوهشكده تحقيقات پيشگيري اوليه از بيماري‌هاي غيرواگير وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، با مشموليت مراكز تحقيقات محيط زيست، رشد و نمو كودكان و بيماري‌هاي ارثي كودكان، موافقت به عمل آمد.

تصوير حكم مربوطه در فايل‌هاي ضميمه قابل مشاهده مي‌باشد.

فايل‌هاي ضميمه: 

ورود کاربر