رفتن به محتوای اصلی
x

دوره مجازی برنامه ریزی، آموزش و تسهیلگری داوطلبانه در مدیریت پسماند

دوره مجازی برنامه ریزی، آموزش و تسهیلگری داوطلبانه در مدیریت پسماند با مشارکت عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آقای دکتر امیرحسین نافذ، روز پنج شنبه دوم اردیبهشت ماه بصورت مجازی با حضور 150 نفر از اساتید، کارکنان و مدیران سازمان پسماند برگزار شد

.