previous next

تقويم زيست‌محيطي

تقويم زيست‌محيطي
تاریخ مناسبت
۱ فروردین روز جهانی زمین
۲ فروردین روز جهانی آب
۳ فروردین روز جهانی هواشناسی
۱۳ فروردین روز طبیعت
۲ اردیبهشت روز زمین پاک
۲ خرداد روز تنوع زیستی
۱۶ خرداد روز محیط زیست (آغاز هفته محیط زیست)
۱۸ خرداد روز جهانی اقیانوس‌ه
۲۸ خرداد روز مبارزه با بیابان‌زدایی و خشک‌سالی
۲۵ شهریور روز جهانی حفاظت از لایه ازن
۲۸ شهریور روز کوهستان
۱۴ مهر روز جهانی زیستگاه
۲۲ مهر روز کاهش بلایای طبیعی
۱۵ آبان روز جهانی جلوگیری از تخریب محیط زیست در جنگ و درگیری‌های مسلحانه
۱ دی روز کشاورزی
۸ دی روز جهانی تنوع زیستی
۲۹ دی روز هوای پاک
۱۳ بهمن روز جهانی تالاب‌ه
۱۱ اسفند روز بهداشت محیط
۱۵ اسفند روز درخت‌کاری (آغاز هفته منابع طبیعی)

كلمات كليدي: 

ورود کاربر