رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری آئین درختکاری توسط مرکز تحقیقات محیط زیست در دانشگاه

برگزاری مراسم درختکاری مصادف با 15 اسفند طبق همه ساله توسط مرکز تحقیقات محیط زیست در دانشگاه برگزار شد. در این مراسم جناب آقای دکتر صبری، سرکار خانم دکتر کلیشادی، جناب آقای دکتر قیصری و جمعی از اعضای هیات علمی و همکاران گروه بهداشت محیط حضور داشتند.